Херсонський заклад дошкільної освіти № 3 Херсонської міської ради

 

Освітній процес

Освітній процес

Освітній процес у Херсонському дитячому садку №3 Херсонської міської ради організується відповідно до законів України «Про освіту», «Про дошкільну освіту», інших актів законодавства, освітніх програм, річного плану роботи та спрямовується на виявлення та розвиток вмінь, навичок, обдарувань особистості, формування і застосування компетентностей, визначених Базовим компонентом дошкільної освіти.

Освітній  процес  здійснюється  державною  мовою України.

Навчальний  рік починається  01  вересня  і закінчується 31 травня наступного року,  а  оздоровчий період – із 01 червня до 31 серпня.

Дитячий садок здійснює діяльність відповідно до річного плану роботи, який складається на навчальний рік та оздоровчий період.

Річний план роботи схвалюється педагогічною радою та затверджується   директором.

Педагогічний колектив дитячог садка  самостійно визначає, за якими чинними освітніми (комплексними, парціальними, авторськими) програмами працювати. Вибір програм на навчальний рік схвалює і затверджує педагогічна рада закладу.

 

У дитячому садку не допускаються створення  і діяльність  організаційних структур  політичних  партій  та релігійних організацій.

Освітній процес організується в безпечному освітньому середовищі та здійснюється з урахуванням вікових особливостей, фізичного, психічного та інтелектуального розвитку вихованців.

 

/uploads/editor/13039/749505/sitepage_30/files/osvitnya_programa_ditina_nmc.pdf             Освітня програма для дітей від 2 до 7 років 

    

 

/uploads/editor/13039/749505/sitepage_30/files/programavpevneniy_start.pdf                   Програма  Впевнений старт

 

 

 

/uploads/editor/13039/749505/sitepage_30/files/pro_sebe_treba_znati_pro_sebe_treba_dbatilokhvitska.pdf  Програма  Про себе  треба знати, про себе треба дбати