Херсонський заклад дошкільної освіти № 3 Херсонської міської ради

 

Правила прийому

 

Правила прийому дітей до закладу дошкільної  освіти
Правила прийому та перебування дітей у
Херсонському закладу дошкільної освіти  №3
Херсонської міської ради
Прийом дітей до закладу дошкільної освіти здійснюється  директором протягом календарного року згідно черги електронної реєстрації, на підставі заяви батьків або осіб, які їх замінюють, медичної довідки про стан здоров'я дитини, довідки дільничного лікаря про епідеміологічне оточення, свідоцтва про народження (підстава: Статут закладу).
 Під час прийому дитини до закладу дошкільної освіти директор зобов'язаний ознайомити батьків або осіб, що їх замінюють, зі Статутом закладу дошкільної освіти, іншими документами, що регламентують його діяльність.
За дитиною зберігається місце в закладі дошкільної освіти у разі її хвороби, карантину, санаторного лікування, на час відпустки батьків або осіб, що їх замінюють, а також у літній оздоровчий період (75 днів) (підстава: Статут закладу)
Відрахування дитини з дошкільного закладу може здійснюватись:
За бажанням батьків або осіб, що їх замінюють; На підставі медичного висновку про стан здоров'я дитини, що включає можливість її подальшого перебування у закладі дошкільної освіти даного типу;
У разі несплати без поважних причин батьками або особами, які їх замінюють, плати за харчування дитини протягом двох місяців. Адміністрація ЗДО повинна письмово повідомити батьків про відрахування дитини не менш як за 10 календарних днів (підстава: Закон України «Про дошкільну освіту»)
Харчування дітей у закладі дошкільної освіти та його кратність залежить від режиму роботи закладу і є трьохразовим: сніданок, обід, вечеря. Зі щоденним меню Вашої дитини можете ознайомитися в куточках для батьків , на сайті ЗДО або безпосередньо в сестри медичної старшої.
           Медичне обслуговування дітей у закладі дошкільної освіти здійснюється на безоплатній основі медичними працівниками. Які входять до штату цього закладу або відповідних закладів охорони здоров'я, і передбачає проведення обов'язкових медичних оглядів, у тому числі медичних оглядів перед профілактичними щепленнями, проведення профілактичних щеплень згідно з календарем щеплень, надання невідкладної медичної допомоги на до госпітальному етапі, інформування батьків або осіб, що їх замінюють.
Батьки зобов'язані:
  1. Вносити встановлену плату за харчування дитини в навчальному закладі до 10 числа поточного місяця (рішення виконавчого комітету Херсонської міської ради (від 20.08.2019 № 302) Своєчасно вносити платню за надання додаткових освітніх послуг, (Договір).
 2. Віддавати і забирати дитину безпосередньо у вихователя, і обов'язково особисто, не передовіряти її неповнолітнім особам (інструкція з безпеки життєдіяльності дітей).
3. Приводити дитину здоровою, чисто вдягненою, охайною, у відповідності до санітарно-гігієнічних правил (СанПІН від 29.05.2013 року), вчасно – до 8.00 та забирати дитину - до 17.30 (правила внутрішнього розпорядку закладу).
4. Своєчасно оповіщати вихователів про причину відсутності дитини у закладі (статут закладу).
5.У разі відсутності дитини більше 3-х днів надати довідку від лікаря про медичне обстеження і можливість відвідування нею дитячого колективу (статут закладу).
Батьки мають право:
 1. Вносити пропозиції щодо роботи з дітьми, організації додаткових освітніх послуг;
 2. Заслуховувати звіти директора про роботу закладу дошкільної освіти;
 3.  Відвідування дитиною ЗДО не звільняє сім'ю від обов'язку виховувати, розвивати й навчати її в родинному колі.
 4. Нести відповідальність за розвиток, виховання і навчання дітей, збереження їхнього здоров'я, людської гідності.
Правила поведінки здобувача освіти:
 • Поважати гідність, права, свободи та законні інтереси всіх учасників освітнього процесу, дотримуватися етичних норм; 
 • Приходити до закладу дошкільної освіти не пізніше 8.00.
 • Не приносити (в групу) пігулки, запальнички, колючі та ріжучі предмети, монети, продукти харчування, іграшки, жувальну гумку;
 • Дотримуватися правил гігієни;
 • Не гратися з предметами, які для цього не призначені;
 • В приміщенні (групі)дотримуватися правил дисципліни;
 • Вирішувати конфлікти з іншими вихованцями мирним шляхом;
 • Не брати без дозволу чужі речі;
 • Слухатися педагогів, бути активними на заняттях;
 • На прогулянці не вибігати за межі майданчика, не бруднити одяг;
 • Берегти майно ЗДО №3: обладнання, посібники, іграшки;
 • Старші вихованці повинні слідкувати за станом свого одягу, за своїм виглядом
 • Звертатися до вихователя при больових відчуттях та (або) з іншими проханнями
 • Вихованець повинен повідомити вихователю, директору, якщо його образила інша дитина, або працівник закладу.

 

 

          Зарахування до садка можливе лише через електронну реєстрацію дітей. 
Пильнуйте уважно за електронною чергою та за кількістю вільних місць у групі. 
Добір до укомплектованих груп протягом року можливий   тільки у разі  вивільнення місць.
 Реєстрація дітей до дитячого садка http://www.kingad-reg.ftl.kherson.uа/
Набір дітей до груп протягом 2021/2022 навчального року буде   проводитись при наявності вільних місць у групі
З 01 січня 2022 року електронна черга переформутовується в автоматичному режимі з урахуванням віку дитини та дати реєстрації.                                                                  
 У разі виникнення питань звертатись до директора ЗДО     тел. (0552) 22-61-90