Херсонський заклад дошкільної освіти № 3 Херсонської міської ради

 

Навчальний процес

         Освітній процес у Херсонському дитячому садку організується відповідно до законів України

«Про освіту», «Про дошкільну освіту», інших актів законодавства, освітніх програм, річного плану роботи та спрямовується на виявлення та розвиток вмінь, навичок, обдарувань особистості, формування і застосування компетентностей, визначених Базовим компонентом дошкільної освіти.

Освітній  процес  у дитячому садку  здійснюється  державною  мовою України.

Навчальний  рік у дитячому садку починається  01  вересня  і закінчується 31 травня наступного року,  а  оздоровчий період – із 01 червня до 31 серпня.

         Дитячий садок  здійснює діяльність відповідно до річного плану роботи, який складається на навчальний рік та оздоровчий період.

         Річний план роботи  дитячого садка схвалюється педагогічною радою та затверджується   директором.

Педагогічний колектив дитячого садка  самостійно визначає, за якими чинними освітніми (комплексними, парціальними, авторськими) програмами працювати. Вибір програм на навчальний рік схвалює і затверджує педагогічна рада закладу.

        Освітній процес організується в безпечному освітньому середовищі та здійснюється з урахуванням вікових особливостей, фізичного, психічного та інтелектуального розвитку вихованців.