Херсонський заклад дошкільної освіти № 3 Херсонської міської ради

 

Звіт директора дитячого садка

Звіт

директора ЗДО №3

    перед  колективом та громадськістю

                                                                                       за 2021 навчальний рік

                                                                                       

                                                    Візитна  картка.

Заклад дошкільної освіти №3 Херсонської міської ради  знаходиться за адресою: м. Херсон, вул. Кузнецька 40, 46.

Заснований заклад у 1947р. №40 та 1963р. №46.

Площа закладу 0, 1926 га..

За період роботи мережа груп залишилася  сталою (4 групи – молодша,  середня, дві старші.)

                                            Завдання  звітування

1. Забезпечити прозорість, відкритість та демократичність управління ЗДО №3

2. Стимулювати вплив громадськості на прийняття та виконання керівником відповідних рішень у сфері управління ЗДО №3.

3. ЗДО №3 у своїй діяльності керується законодавством України та чинними нормативно-правовими актами у галузі дошкільної освіти.

Організація освітнього процесу здійснювалася державною мовою відповідно

річного плану роботи за програмою виховання та навчання дітей від двох до

семи років «Дитина».

 

                                           Кадрове забезпечення

ЗДО №3 повністю укомплектований педагогічними кадрами. Всього педагогів – 7, з них мають повну вищу педагогічну освіту 5 педагогів ( 71%),  базову вищу педагогічну освіту 2 педагоги (20%). У цьому навчальному році атестувався 1 педагог на підтвердження  категорії  «спеціаліст вищої категорії» педагогічне звання «вихователь – методист» та 1 педагог  на встановлення кваліфікаційної категорії «спеціаліст вищої категорії». Якісний педагогічний склад покращився на 26%.

                                         

                                         Управлінська діяльність

Колектив закладу працював творчо. Адміністрацією ЗДО №3  проводився  контроль за  напрямками: готовність та якість підготовки педагогів до робочого дня, планування освітньої роботи, готовність вихователів, керівника музичного – до робочого дня, дотримання режиму дня в групах, проведення ранкової гімнастики, організація та проведення загартування, виконання рухового режиму протягом дня, організація прогулянок, рівень педагогічної майстерності педагогів.

Колекти закладу зосереджував увагу на створенні умови для гармонійного розвитку дитини, творчих здібностей, виявленні та підтримці обдарованих дітей, формуванння національної свідомості, активної громадської позиції на вирішення головних завдань. 

          Формування та удосконалення  мовленнєвої  компетенції. Здорового способу життя.   

Завдання реалізувалися у різних формах методичної роботи – заняттях, педагогічних радах. Відкритих переглядах комплексних перевірок.

Наприкінці навчального року МОЗ України оголосив пандемію коронавіруса  і запровадило карантин на території всієї країни. Освітня діяльність була перепрофілірована на дистанційну роботу.  Педагоги наладили тісний зв’язок з батьками вихованців. В цей час вихователі займались самоосвітою, реєструвались на вебінарах та отримували сертифікати.                                                                                            За  результатами діагностики по визначенню  рівня знань дітей за освітніми лініями в межах Базового компоненту дошкільної освіти України середній рівень становив : вересень 78%, січень 82%,  що склав 80% в ціломі.    

  Колектив закладу приймав участь у:

-  міжнародному  екологічному форумі «Чисте місто.  Чиста ріка. Чиста планета».

-  загальному заліку ЛАЙТ-КОНКУРСУ «Краще оформлення зовнішньої території ЗДО» - 2021 року»  (ІІІ рейтингове місце серед 100 кращих ЗДО України);

 

                                            Методична робота.

У сьогоденні  робота ЗДО №3 набула аналітичного характеру, її результати-  діагностичної спрямованості. Адміністрацією закладу протягом року  проводиться педагогічний моніторинг. Результати діагностики зафіксовані за допомогою рейтингових оцінок. Кожним педагогом оновлені папки – портфоліо, які вміщують інформації про здобутки у педагогічній діяльності педагогічних працівників.

Суттєво змінилися підходи до організації методичної роботи з педагогічними кадрами.  Педагоги усвідомлюють, які високі вимоги ставляться сьогодні щодо професіоналізму сучасного педагога, тому вони намагаються постійно підвищувати свій професійний рівень, творчий розвиток, про що свідчать сертифікати та дипломи.

Вихованці та педагоги ЗДО№3 брали участь  у міських заходах :

-   конкурс «Крок до Зірок» у номінації «Співи»;

-   конкурс малюнків «Світ очима дітей» (ІІ місце);

-   фестиваль  «Літературні намистинки» (лауреат) у номінації

   «Читання гуморесок, малих жартівливих форм  напам’ять»;

- "Всеукраїнського  заняття доброти " на тему "Гуманне та відповідальне

      ставлення до тварин" .   

 •  Спартакіада «Крок до Олімпу».

Належна увага приділялась завданню розвитку творчих здібностей дітей дошкільного віку засобами організації гурткової роботи «Здоровий малюк». 

 

                                       Організація харчування

Організація харчування дітей в ЗДО №3, здійснювалася згідно

Інструкції з організації харчування дітей у дошкільних навчальних закладах,

затвердженої Наказом Міністерства освіти і науки України, Міністерства

охорони здоров’я України 17.04.2006 за № 298/227.

Сестра медична старша  складала меню - розкладка з урахуванням єдиного сезонного меню та технологічних карток. Продукти харчування, що

постачаються в ЗДО №3, мають сертифікати якості та відповідності. Режим

харчування здійснювався відповідно до режиму кожної вікової групи.

Систематично проводився бракераж сирих продуктів, бракераж готової

продукції. Кухарі  дотримувався технології приготування їжі, нормативного об’єму страв. З боку вихователів здійснювалася планомірна робота щодо формування навичок культури  харчування дошкільнят, консультативна робота щодо харчування дітей вдома.

Контроль за якістю харчування здійснювався безпосередньо директором

та сестрою медичною старшою. Проводились планові та оперативні перевірки

щодо організації харчування, виходу страв та якістю приготування їжі.

Середній показник виконання норм харчування за 2020/2021н.р становить  95%.

 

 Створення умов щодо безпеки життєдіяльності учасників освітнього процесу

Згідно із Законом України «Про охорону праці» у ЗДО №3 здійснюється

робота з охорони праці і техніки безпеки, призначені відповідальні з питань охорони праці, затверджені інструкції з безпеки на робочому місці і безпеки організації життєдіяльності дітей та учасників освітнього процесу. Забезпечено проведення первинного, періодичного та інших видів інструктажів. До роботи  не допускаються люди, які не пройшли навчання, інструктаж і перевірку знань з охорони праці. Травматичних та нещасних випадків за період роботи закладу освіти не було.

Тому робота нашого закладу з профілактики дитячого травматизму має такі завдання:

- поліпшення якості освітньої роботи ;

- пропагування здорового способу життя серед дітей та батьків.

Протипожежна безпека у закладі посідає важливе місце. У наявності в повному комплекті  вогнегасники, призначено відповідальних осіб. Щороку по завершенню «Тижня безпеки» діти узагальнюють одержані знання у своїх творчих роботах (малюнки, вірші, творчі оповідання).

 

                                     Робота медичного персоналу

Пріоритетними у 2019/2020 навчальному році були і залишаються здоров’язберігаючі аспекти. Систематично проводилися фізкультурнооздоровчі заходи з метою попередження гіподинамії, порушень постави, сколіозу, емоційного стану дитини. Ефективність фізичного виховання забезпечувалася комплексним використанням традиційних засобів: ранкової гімнастики, фізичних вправ, ігор спортивного характеру, піших переходів, міні-туризму, динамічних пауз, фізкультхвилинок, Днів здоров'я, гімнастики пробудження, рухливих ігор; оздоровчих чинників: повітря, води, сонця; гігієнічних: режиму харчування, гігієни взуття та одягу, обладнання.

 Удосконаленню системи фізичного виховання в закладі сприяє чіткий та систематичний медико-педагогічний контроль за станом здоров’я, фізичним розвитком та руховою активністю вихованців. Протягом навчального року сестрою медичною старшою та вихователем-методистом на заняттях з фізичної культури проводились заміри моторної щільності.

Директор та сестра  медична старша постійно контролюють  дотримання у групах режиму дня, режиму провітрювання, санітарний стан. Під час карантину постійно здійснюються протиепідеміологічні заходи.

 

                                        Матеріально-технічна база

Завдяки діяльності батьківського комітету та спонсорської допомоги, навчальна база дитячого закладу значно покращалася. 

 1. Придбано принтер.
 2. Систематично оплачувались послуги інтернет.
 3.  Придбано – фарба, вапно.
 4.  Проведений ремонт магнітофона.
 5. Придбані кастрюлі, дошки, підставки, планка, ножі, контейнери для хліба.
 6. Проведено контури заземлення.
 7. Проведено технічний огляд вогнегасників.
 8. Ремонт та фарбування дворового обладнання
 9. Озеленення території дитячого садка.

Все придбання поставлені на баланс централізованої бухгалтерії при управлінні освіти всього залучено позабюджетних коштів 32435 грн.

 

   Директор  ЗДО №3                                                                             Олександра НЕВОЙТ

 


 

 

Звіт директора
 Херсонського дитячого садка №3
Херсонської міської ради
за 2020 рік
І Візитна картка

 Херсонський дитячий садок №3 Херсонської міської ради знаходиться за адресою: вул..Кузнецька  №40;46.

Заклад засновано в 1947р (№40) та 1963р (№46).

Площа дитячого садка складає 0,1926га.                 

Директором  у цьому закладі працюю 54 роки.

За час моєї роботи мережа груп залишилась такою ж як у 2016 році .                                        

2016р. – 4групи - 112 дітей;

2017р. – 4групи - 107 дітей;

2018р. -  4групи - 102 дітей;

2019р. -  4групи – 100 дитини;

2020р. -  4групи - 82дитини.

 II Кадрове забезпечення

Дитячий садок на даний момент укомплектовано педагогічними кадрами  та  обслуговуючим технічним персоналом  100%.  Всього працівників - 23, із них 7 педагогів.               

За стажем роботи педагогів:

 

 

2016 - 2020р.

 

2019-2020р.

 

Всього педагогів:            7

 

 

       7

                                   до 5р - 0%

 

      14%

                                до 10р.- 0%

 

      0%

                   до 20р. і більше - 100%

 

      86%

 

 

За освітнім рівнем:     2016-2020р.                                2019-2020р.

повна вища освіта:              28%                                            43%

базова вища освіта:             72%                                            57%

 III. Матеріально - технічна база

 Значну увагу приділяю покращенню матеріально - технічної бази, яка здійснюється за рахунок бюджетних та позабюджетних коштів.

За 2019/2020р. використано :

Із них:

Бюджетних –198.000  грн.

Позабюджетних –  35.678 грн.                          

Витрачено: кошти розподілено таким чином

-    капітальний ремонт -  80%

-    поточний ремонт — 20%

що дало можливість надати всім приміщенням, закладу сучасного вигляду.

При обновленні та придбанні :  

 -  м’якого інвентарю  —35%

-   твердого інвентарю — 25%

враховувався сучасний стиль, дизайн приміщень, назва групи.

Заміна та придбання

-   придбання газового котла та його установка - 100%;

- установка газового лічильника «МЕДЕМ» -100%;

- установка пожежної  сигналізації – 100%;

капітально відремонтована старша група - 100%

Зекономлено за 2019 -2020р.:

 • водопостачання  та водовідведення - 1438грн.,
 • енергоносії - 425квт.,

Створення комфортних умов перебування малят у дитячому садку через покращання   матеріально - технічної бази, відповідного температурного режиму (в закладі власна котельня), використання гарячої води, збалансованого 3-х разового харчування, відсутність отруєння, кишкових захворювань, значно вплинуло на  % захворювання дітей, відвідування ними садочка, що є позитивним в моїй роботі з даного питання.

2016р. -  9%                                                               91%

2017р. -  8%                                                               92%

2018р. -  7%                                                               93%

2019р. -  6%                                                               94% 

2020р. – 4%                                                               96%

В 2016р. захворюваність становила 9%, відвідувало заклад 91% дітей. В 2020р. захворюваність зменшилась до 4%, відвідуваність дітьми садочка зросла до 96%.

 IV.   Освітній процес

Освітня робота дитячого садка зорієнтована на Базовий компонент дошкільної освіти в Україні. Педагогічний процес побудовано за Освітньою програмою «Дитина» від 2 до 7 років .

Для ефективного вирішення проблем навчання та виховання дітей педагоги перебувають у постійному творчому пошуку. Цьому сприяє впровадження інноваційних технологій у освітній  процес, забезпечення педагогічного колективу новою методичною літературою, періодичними підписними виданням, сучасним дидактичним матеріалом. Мова йде про принципово нові психологічно-педагогічні ідеї, концепції, технології, в центрі яких - особистість дитини з її потребами і інтересами.

Головною метою роботи колективу дитячого садка є виховання дитини, здатної продовжувати навчання впродовж усього життя, досягати успіху, правильно будувати своє життя.

Сучасна освіта вимагає докорінного переосмислення напрямків освіти, освоєння прогресивних технологій духовного розвитку особистості, створення умов для розкриття творчого потенціалу дитини

  V. Зв'язок з громадськими організаціями

Одним з пріоритетних напрямків моєї роботи та колективу є налагодження зв'язків з громадськими організаціями, освітніми закладами та особливо з батьками.

Родинні свята: «Різдвяні вечорниці», «Тиждень рідної мови», «Крок до зірок», «Літературні намистинки»    де зайняли призові місця ,протягом останніх 5-и років стали традиційними в нашому закладі.

Під час таких заходів батьки залучені до прямої участі в них. Сумісно з батьками я планую подальший розвиток садочка, покращення матеріально — технічної бази, основні напрямки освітнього процесу.                             

Колектив дитячого садка виконує задачі наступності, що базуються на співпраці з загальноосвітньою школою №14, яку відвідує 90% наших вихованців ( 10% дітей відвідують інші школи міста за профілем навчання: ЗОШ № 20 - 4%,  ЗОШ № 30 – 5%; ЗОШ №25  -1%.

VI. Обмін досвідом роботи

Педагогічний колектив ділиться досвідом роботи з   дитячим садком № 15

         Були проведені з різних тем навчання для директорів, молодих вихователів, слухачів ХАНО, всеукраїнські семінари для методистів навчально - методичних кабінетів з цивільної оборони та надзвичайних ситуацій.

           2015-2016                                                           2017-2018

-    методичне навчання для директорів          - семінар для слухачів ХАНО;                      

                                                                          - всеукраїнський семінар з

-    семінар   для слухачів ХАНО;                     питань ЦО та НС;

                                                                               - «Країна он-лайн"

                    2018-20189                                                     2019-2020

 -   семінар для слухачів ХАНО;                       - міське методичне навчання                   

-    міське методичне навчання                            вихователів методистів

      вихователів-методистів;                              -всеукраїнський конгрес з

-    всеукраїнський семінар з питань ЦО та НС;охорони праці – 2020р .

                                                                           семінар образотворчого мистецтва,

                                                                            семінар Генадія Чепурного.

Радує те, що результати роботи колективу садка гідно оцінені управлінням освіти, громадськими організаціями, обласною організацією з питань ЦО та НС.

Адміністрація закладу заохочує працівників до підвищення кваліфікаційного рівня, стимулює до сумлінної праці грамотами, подяками. 54% робітників нагороджені грамотами та подяками різного рівня. Протягом 3 останніх років співробітники отримали:

-    Почесну грамоту міського голови - 3

-    Грамоту Херсонського управління освіти – 6.

Керівництвом дошкільної установи здійснюється соціальний захист працівників:

-   помічники вихователів отримують надбавку за шкідливі умови праці та роботу з деззасобами.

 педагоги — допомогу на оздоровлення, матеріальне заохочення за сумлінне виконання своїх обов'язків.

Я вважаю, що найкращім показником роботи колективу садочка є спільний відпочинок, урочистих святкувань, концертів.                                                                                                                     

В перспективі я планую, згідно перспективного плану розвитку закладу на 2020-2021р. ремонт  фасаду дитячого садка  та  облагородження павільйону,

Директор дитячого садка №3                                                                          Олександра Невойт